หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์


เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

 • Model
 • Capacity
 • Installation type
 • Input:
  Single-phase(V.)
 • Input:
  Frequency (Hz.)
 • Input:
  Current (A.)
 • Compressor:
  Hermetic type
 • Compressor:
  Torque start type
 • Compressor:
  Refrigerant type
 • Compressor:
  Lock rotor (A.)
 • System operation:
  Direct expand
 • Quick balance:
  With solinoi valve
  for easily restart
 • Hi-prosent control:
  Thermostat
 • Hi-prosent control:
  Condensor thermal detector
 • Hi-prosent control:
  Anti-freeze detector
 • Hi-prosent control:
  Overflow condensate
  drain protection
 • Protection:
  over drain protection system
 • Protection:
  Secondary drain pan
 • Display:
  Thermometer
  (red 7 segment 19mm.)
 • Display:
  System status (2 color LED)
 • Electrical equipment:
  Safety device
 • Evaporator coil:
  Face area x rows
 • Evaporator coil:
  Type fan (r.p.m.)
 • Evaporator coil:
  Number of fan x cfm. (0.18 in H2O)
 • Condensor coil:
  Face area x rows
 • Condensor coil:
  Type fan (r.p.m.)
 • Condensor coil:
  Number of fan x cfm. (0.2 in H2O)
 • Physical data:
  Approx. weight (kgs.)
 • Physical data:
  Dimenstion (mm.)
 • Physical data:
  Condensate drain
 • Physical data:
  Internal casing
 • Airfilter:
  Width x Length (mm.)
  • 14ACU/005
  • 300W
  • Panel
  • 200V+20%/-15%
  • 50/60
  • 1.83
  • reciprocate
  • low
  • 134a
  • 8.30
  • -
  • -
  • -
  • 7A slow-blow fuse
  • 25.5 sq.inch x 2
  • servo fan (2700)
  • 1 x 50
  • 33.75 sq.inch x 3
  • servo fan (2850)
  • 1 x 158
  • 26.00
  • W:384 D:175 H:432
  • OD. 3/8 inch
  • electro-galvanize
  • 168 x 250
  • 20ACU/003
  • 600W
  • Panel
  • 200V+20%/-15%
  • 50/60
  • 2.57
  • reciprocate
  • high
  • 134a
  • 10.70
  • -
  • -
  • -
  • 7A slow-blow fuse
  • 42.5 sq.inch x 2
  • Servo fan (2850)
  • 1 x 135
  • 78.5 sq.inch x 3
  • Servo fan (2850)
  • 2 x 158
  • 31.50
  • W:384 D:177 H:619
  • OD. 3/8 inch
  • electro-galvanize
  • 110 x 536
  • 40ACU-P23
  • 1200W
  • Panel
  • 200V+20%/-15%
  • 50/60
  • 3.60
  • rotary
  • low
  • 134a
  • n/a
  • -
  • -
  • -
  • 7A slow-blow fuse
  • 47.5 sq.inch x 3
  • servo fan (2850)
  • 2 x 158
  • 83.5 sq.inch x 6
  • Centrifugal fan (2500)
  • 1 x 647.5
  • 46.60
  • W:350 D:146 H:1350
  • OD. 1/2 inch
  • electro-galvanize
  • 220 x 250
  • 40ACU/004-2
  • 1500W
  • Top
  • 200V+20%/-15%
  • 50/60
  • 3.60
  • reciprocate
  • high
  • 134a
  • 23.90
  • -
  • -
  • 7A slow-blow fuse
  • 76.125 sq.inch x 2
  • Servo fan (2850)
  • 1 x 158
  • 196 sq.inch x 3
  • Servo fan (2850)
  • 4 x 158
  • 42.60
  • W:608 D:388 H:403
  • OD. 1/2 inch
  • electro-galvanize
  • 488 x 185 (#1)
   340 x 185 (#2)
  • 70ACU/003
  • 2400W
  • Panel
  • 200V+20%/-15%
  • 50/60
  • 6.00
  • rotary
  • low
  • r407c
  • n/a
  • -
  • -
  • -
  • 7A slow-blow fuse
  • 104 sq.inch x 2
  • Blower fan (1440)
  • 1 x 360
  • 171.88 sq.inch x 6
  • Centrifugal fan (2310)
  • 1 x 710
  • 71.90
  • W:465 D:210 H:1590
  • OD. 1/2 inch
  • electro-galvanize
  • 305 x 285
  • 25C015
  • 740W
  • panel
  • 200V+20%/-15%
  • 50/60
  • 2.65
  • reciprocate
  • high
  • 134a
  • 10.70
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 7A slow-blow fuse
  • 42 sq.inch x 2
  • Servo fan (2850)
  • 1 x 148
  • 82 sq.inch x 3
  • Servo fan (2850)
  • 2 x 164
  • 26.5
  • W:326 D:217 H:669
  • OD. 3/8 inch
  • pure polyester 883
   pure polyester 867
  • 180 x 260