หน้าหลัก > สนับสนุน

 

ข้อมูลทางเทคนิค
Testing certification

 

ดินแดน เทคนิคอล ออกแบบตัวสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ตัวสินค้ามีคุณภาพ และปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการส่งตัวสินค้าทดสอบมาตรฐาน และผ่านการตรวจสอบ พร้อมมีใบรับรองจากสถานบันที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

 

 

ROHS (ข้อกำหนดสำหรับการควบคุมสารอันตราย)

 

ความหมายและจุดมุ่งหมายของ RoHS Directive เพื่อที่จะกำจัดการใช้สารอันตรายบางอย่าง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

 

 

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือการติดตั้งที่มีอิทธิพลต่อกันและกันซึ่งเมื่อมีการช้งานเชื่อมต่อกันหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถส่งผลรบกวนทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างกัน ส่งผลให้อุปกรณ์มีการทำงานที่ผิดปกติ

 

 

CE

 

ย่อมาจาก Communauté Européenne เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับความมปลอดภัยด้านสุขภาพ หรือกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเศรฐกิจยุโรป (EEA)

 

Basic Usage

แนะนำ

 

เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดความร้อนภายในตู้คอนโทรล โดยทำความเย็นให้หมุนเวียนภายในตู้คอนโทรล เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเครื่อปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรลมีความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน ในบริเวณที่มีอุณหภูมิรอบด้านสูงถึง 40°C ขึ้นไป ซึ่งเครื่องปรับอากาศทั่วๆไปไม่สามารถทนต่อสภาวะความร้อนที่สูงเช่นนี้ได้

เทคนิคทั่วไป

 

อุปกรณ์ป้องกัน

 

วงจรทำความเย็นของระบบทำความเย็น ได้ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องความดันสูง ที่ 450 PSI เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรลรุ่นนี้ยังประกอบด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และได้ติดตั้ง sensor ตามจุดสำคัญเพื่อตรวจสอบความบกพร่องของการทำความเย็นเพื่อลดภาระของผู้ใช้เครื่อง และเป็นการยืดอายุการใช้งานของ Cooling Unit ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

 

หมายเหตุ

 

- หลอด LED จะแสดงสีเขียว (ต่อเนื่อง) เป็นการแสดงถึงสภาวะปกติ

- เมื่อไม่ปกติ โปรดดูวิธีการตรวจสอบและการแก้ไขในคู่มือ

 

การระบายน้ำทิ้ง

 

การระบายน้ำทิ้งที่กลั่นตัวจากการทำความเย็น ให้สวมท่อน้ำทิ้งเข้ากับท่อโลหะที่อยู่ใต้ถาดน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล โดยพยายามหลีกเลี่ยงการบิดงอหรือป่อยให้ปลายท่ออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำภาชนะรับรอง เพื่อป้องกันน้ำทิ้งไหลย้อนกลับเข้าสู่เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล

ข้อควรทราบเบื้องต้น

 

- ก่อนที่จะทำการเจาะและตัดตู้คอนโทรล ควรใช้ผ้า, ผ้าใบ, ผ้ายาง หรือพลาสติกอุปกรณ์ภายในตู้ เพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าอุปกรณ์

 

- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรลให้ห่างจากผนังอาคารอย่างน้อย 30 ซ.ม.

 

- ควรติดตั้งให้ช่องลมเย็นห่างจากอุปกรณ์ภายในตู้อย่างน้อย 30 ซ.ม. เพื่อให้มีการหมุนเวียนของลมที่ดี

 

- ตรวจสอบระดับแนวดิ่งและแนวระดับผิดพลาดได้ไม่เกิน +/- 2°

 

- ควรติดตั้งแผ่นประเก็นโฟมทุกครั้ง ก่อนที่จะยึดเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้้คอนโทรลเข้ากับเพลทติดตั้งเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ

 

- เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำภายในตู้คอนโทรล ควรปิดฝาตู้ให้สนิททุกครั้ง

 

- ถ้าต้องการให้ความเย็นกระจายได้ทั่วทั้งตู้ ควรติดตั้งพัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในตู้คอนโทรล

 

- เพื่อประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งานการซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล

ควรซ่อมโดยช่างที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่าย

 

-ไม่ควรปรับอุณหภูมิให้มีค่าแตกต่างมากกว่า 10°C (Temperature difference) ระหว่างอุณหภูมิรอบด้าน (Environment) กับอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล (Cooling-space)

 

- หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับค่าอุณหภูมิในตู้คอนโทรล หรือห้องปรับอากาศให้มีระดับอุณหภูมิต่ำกว่า 25°C เช่น CPU Chip บางชนิดมีความพิเศษสูงมาก

ที่ต้องการอุณหภูมิที่ 20°C เป็นต้น ควรใช้ระบบปรับอากาศแบบพิเศษ (Precision Air Conditioner) ซึ่งเป็นแบบ Multi Stage System.

การจัดเก็บและการจัดการ
การจัดเก็บ

เงื่อนไขทั่วไป

 

การเก็บรักษา: ควรเก็บแอร์ตู้คอนโทรลไว้ในพื้นที่แห้ง

และมีอุณหภูมิรอบข้างไม่เกิน 70°C

 

 

การจัดการ

การขนย้าย: ไม่ควรวางหรือเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ

สำหรับตู้คอนโทรลในแนวนอนเพราะจะส่งผลให้คอมเพรสเซอร์

ชำรุดได้ ควรวางตัวเครื่องในแนวตตั้งตามแนวลูกศรบนเครื่อง

 

 

 

 

 

 

การติดตั้ง: ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล

ในแนวตั้งตามแนวลูกศรเท่านั้น

(ตามรูปตัวอย่างด้านข้าง)

Installation guideline

 

20ACU/003 (เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล)

 

40ACU-P23 (เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล)

 

40ACU/004-3 (เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล)

 

70ACU/003(เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล)

 

25C015 (เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล)

Maintanence

วิธีการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรลไม่มีความสลับซับซ้อน เพียงแค่ดูแลความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและบริเวณคอยล์ร้อนไม่ให้เกิดการอุดตัน

 

 

 

 

 

ในกรณีเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรลมีอาการผิดปกติ

สามารถสังเกตได้จากสัญญาณไฟของหลอดไฟแสดงสถานะ

(LED status display) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีตามอาการที่ผิดปกติ สามารถดูรายละเอียดสถานะของสัญญาณไฟ LED ได้จากในคู่มือ

Spare parts

 

 

14ACU/005

 

 

20ACU/003

 

 

40ACU-P23

 

 

40ACU/004-3

70ACU/003